Disclaimer

Deze website is vernieuwd door Landschap Erfgoed Utrecht met als basis de teksten uit de Cultuurhistorische Hoofdstructuur database van de provincie Utrecht van de oude website uit 2012.

Landschap Erfgoed Utrecht heeft de informatie op deze site zo zorgvuldig mogelijk opgesteld. Toch is het niet uitgesloten dat de website onjuistheden of onvolledige informatie bevat. Instellingen en personen die aanvullende informatie willen doorgeven wordt verzocht om contact op te nemen met Landschap Erfgoed Utrecht via Marianne de Rijke op info@utrechtsebuitenplaatsen.nl