Den Ham

Met zijn ruim 27 meter en zes verdiepingen is Den Ham bij Vleuten de grootste middeleeuwse woontoren van ons land. Den Ham gaat helemaal terug tot de 13de-eeuw en was in de 14de-eeuw een leen van de graven van Holland.

De bewoners van kasteel Den Ham, de familie Utenham, beloofden de Utrechtse bisschop niet dwars te liggen, en konden zo in betrekkelijke vrede in hun kasteel leven.

De toren die we nu nog kunnen bewonderen, is niet de oorspronkelijke 13de-eeuwse woontoren. Het gaat hier om een laat 15de-eeuwse versie, die ooit het belangrijkste onderdeel van een imposant kasteel vormde. 

Zijn naam Den Ham dankt de toren aan een zijham van de Oude Rijn. Het kasteel gold door deze gunstige ligging als onneembaar. Wie Den Ham had, beheerste de hele omgeving. De rivierbocht is later gedempt, maar het kasteel bleef wel omgracht.

Toen in 1687 het geslacht Utenham uitgestorven was, brak er ook een tijd van verval voor het huis aan. Het kasteel kwam in korte tijd in verschillende handen en werd slecht onderhouden. In 1857 kwam Den Ham in bezit van Willem Jan Rooyaards. Wegens bouwvalligheid werd het kasteel na een opmeting in 1871 gesloopt, op de Hamtoren en het poortgebouwtje na. Gelukkig werden deze overblijfselen in 1975 gerestaureerd. Op het poortje is op de steen in de boog de ontstaansdatum te lezen: 1642.  

  • Type Kastelen en Buitenplaatsen
  • Regio provincie Utrecht
  • Plaats Hamlaan 3, 3451 RG Utrecht, Nederland